ZESPÓŁ

Krzysztof Dudek

Prezes Zarządu

tel: +48 600 658 086 mail:krzysztof.dudek71@rempol.net.pl

Izabela Dzwonek

Dyrektor ds. administracji

+48 698 900 067 izabela.dzwonek@rempol.net.pl

Anna Wyżychowska

Kierownik ds. finansowych

+48 735 960 224 ksiegowosc@rempol.net.pl

Sylwia Curyło

Specjalista ds. księgowości i administracji

+48 600 659 778 ksiegowosc@rempol.net.pl

Jacek Smalcerz

Koordynator ds. remontów

+48 604 488 891 jacek.smalcerz@rempol.net.pl

Adam Oleś

Specjalista ds. BHP

+48 728 429 597 bhp@rempol.net.pl

Agnieszka Gas

Asystentka biura

+48 668 024 301 biuro@rempol.net.pl

Paweł Widuch

Specjalista ds. handlu

+48 698 643 897 hande@rempol.net.pl

Rafał Krycz

Specjalista ds. rozwoju

+48 602 688 795 prace_remontowe@rempol.net.pl

Grzegorz Kijas

Szef produkcji i utrzymania ruchu

+48 602 397 097 prace_remontowe@rempol.net.pl

Jarosław Szulecki

Kierownik utrzymania ruchu

+48 664 408 643 prace_remontowe@rempol.net.pl