ZESPÓŁ

Krzysztof Dudek

Prezes Zarządu

tel: +48 600 658 086 mail:krzysztof.dudek71@rempol.net.pl

Anna Wyżychowska

Kierownik ds. finansowych

+48 735 960 224 ksiegowosc@rempol.net.pl

Agnieszka Gas

Koordyhator prac remontowych i handlowych

+48 668 024 301 biuro@rempol.net.pl

Adam Oleś

Specjalista ds. BHP

+48 728 429 597 bhp@rempol.net.pl